İhtiyacınızı Analiz Edelim
İhtiyacınızı Analiz Edelim

İGC;

Satış hizmeti öncesinde iş ortağı adaylarını detaylı olarak bilgilendirmeyi önemli bir sorumluluk olarak görür.

İş ortaklığını, yürüttüğü her faaliyeti ve sunduğu her hizmeti uzun vadeli ve stratejik değerde gören İGC, satış öncesinde iş ortağı adaylarına her türlü bilgi ve analiz sonuçlarını sunar.

Hizmet sunumlarında iş ortağı anlayışı ile hareket etmeyi vazgeçilmez bir sorumluluk olarak kabul eder.

Her hizmet sunumunu “Özel Proje Anlayışı” ile gerçekleştirir; hizmet sunumunun her aşamasında iş ortaklarına katma değer yaratacak katkıları sunmayı önemli bir görev olarak değerlendirir.

İş ortaklarının ihtiyaçlarını doğru anlamayı, detaylı olarak analiz etmeyi, projeksiyonlar yapmak suretiyle maliyet etkin sonuçlara ulaşmayı, iş ortağına tercihlerde bulunabileceği alternatif çözümler sunmayı,

Projeleri hem planlama ve hazırlık aşamalarında hem de uygulama aşamasında eğitimli, deneyimli özgün proje ekipleri ile yönetmeyi esas alır.

İGC’nin kurumsal hizmet anlayışının katma değer yaratan bir ürünü olarak satış öncesinde hazırlanan ve;

- Proje ekibini,

- Eğitim planlama esaslarını,

- Proje takvimini,

- Detaylı iş akış süreçlerini de içeren “Proje Tanımlama Dokümanı” iş ortağı için hizmet ihtiyacının kapsamını, karşılanma esaslarını ve hizmet standartlarını tekrar gözden geçirmek suretiyle emin olmasını sağlar ve sağlıklı karar verme vasıtası işlevi görür.

Özetle, İGC, iş ortağı adayına doğru karar vermesi için ücretsiz danışmanlık hizmeti sunar.