Gizlilik
Gizlilik

İnter Global Kargo hizmet sunduğu bütün özel ve tüzel kişiliklere ait tanımlanmış “Gizli Bilgiler”in korunmasını önemli bir sorumluluk olarak görür, özel kişiler ve tüzel kişiliklerin paylaştıkları her türlü bilgiye saygıyla yaklaşır, korunması için gerekli hassasiyeti gösterir ve her türlü tedbiri alır.

Yasal mevzuatın ve sunulan hizmetin gereği olarak zorunlu nedenlerle ve açık rıza kapsamında resmi makamlarla paylaşılmak zorunluluğu olanlar hariç, bu kapsamdaki bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmamasını esas alır. 

İGC, taahhüt ettiği her türlü gizliliğe ilişkin olarak hizmet sunulan iş ortakları ile “Gizlilik Sözleşmesi” imzalar.