Özel Hizmetler
Özel Hizmetler
 • Özel Proje Ekibi

  İGC;

  Her hizmet sunumunu “Özel Proje Anlayışı” ile gerçekleştirir; hizmet sunumunun her aşamasında iş ortaklarına katma değer yaratacak katkıları sunmayı önemli bir görev olarak değerlendirir.

  İş ortaklarının ihtiyaçlarını doğru anlamayı, detaylı olarak analiz etmeyi, projeksiyonlar yapmak suretiyle maliyet etkin sonuçlara ulaşmayı, iş ortağına tercihlerde bulunabileceği alternatif çözümler sunmayı,

  Projeleri hem planlama ve hazırlık aşamalarında hem de uygulama aşamasında eğitimli, deneyimli özgün proje ekipleri ile yönetmeyi esas alır.

 • İş Ortağı Lokasyonunda Mobil Şube

  Sunulan hizmetin hacmine ve iş ortaklarımızın taleplerine göre İş ortaklarımızın lokasyonlarında İGC Saha Sorumlusu görevlendirilmek suretiyle karşılıklı koordinasyon ve iş birliği en üst seviyede gerçekleştirilir. Bu yöntemle iş ortaklarımıza personel, zaman ve faaliyet tasarrufu sağlanır.

 • Müşteri Programı

  Sunulan hizmetin özelliğine bağlı olarak İGC’nin kendisine özgü müşteri programı iş ortaklarının belirlediği personelin bilgisayarlarına kurulmak suretiyle lojistik süreçlerin önemli bir kısmının iş ortaklarımızın kontrolünde gerçekleştirilmesi sağlanır.

 • Web Servis

  Kurumsal iş ortaklarımızın bütün lojistik süreçleri anlık olarak izleyebilmeleri, tercihlerde bulunabilmeleri, çok geniş yelpazede kurumsal değerlendirmeler yapmak suretiyle kendi süreçlerini iyileştirmeleri açısından iş ortaklarına özgü WEB Servis Hizmeti sunulmaktadır.

 • Web Entegrasyon

  Kurumsal iş ortaklarımızın uygun görmesi halinde, İGC; iş ortaklarının kendi SAP’lerine entegre olabilmekte ve iş ortaklarımızın kendi sistemlerinden istifade ile İGC hizmet süreçlerinin bütün detaylarını anlık olarak izleyebilmekte, tercihlerde bulunabilmekte, çok geniş yelpazede kurumsal değerlendirmeler yapmak suretiyle kendi süreçlerini iyileştirmelerine imkân sunulmaktadır.

 • Satış Öncesi Destek Hizmetleri

  İGC;

  Satış hizmeti öncesinde iş ortağı adaylarını detaylı olarak bilgilendirmeyi önemli bir sorumluluk olarak görür.

  İş ortaklığını, yürüttüğü her faaliyeti ve sunduğu her hizmeti uzun vadeli ve stratejik değerde gören İGC, satış öncesinde iş ortağı adaylarına her türlü bilgi ve analiz sonuçlarını sunar.

  Hizmet sunumlarında iş ortağı anlayışı ile hareket etmeyi vazgeçilmez bir sorumluluk olarak kabul eder.

  Her hizmet sunumunu “Özel Proje Anlayışı” ile gerçekleştirir; hizmet sunumunun her aşamasında iş ortaklarına katma değer yaratacak katkıları sunmayı önemli bir görev olarak değerlendirir.

  İş ortaklarının ihtiyaçlarını doğru anlamayı, detaylı olarak analiz etmeyi, projeksiyonlar yapmak suretiyle maliyet etkin sonuçlara ulaşmayı, iş ortağına tercihlerde bulunabileceği alternatif çözümler sunmayı,

  Projeleri hem planlama ve hazırlık aşamalarında hem de uygulama aşamasında eğitimli, deneyimli özgün proje ekipleri ile yönetmeyi esas alır.

  İGC’nin kurumsal hizmet anlayışının katma değer yaratan bir ürünü olarak satış öncesinde hazırlanan ve;

  ♦ Proje ekibini,

  ♦ Eğitim planlama esaslarını,

  ♦ Proje takvimini,

  ♦ Detaylı iş akış süreçlerini de içeren “Proje Tanımlama Dokümanı” iş ortağı için hizmet ihtiyacının kapsamını, karşılanma esaslarını ve hizmet standartlarını tekrar gözden geçirmek suretiyle emin olmasını sağlar ve sağlıklı karar verme vasıtası işlevi görür.

  Özetle, İGC, iş ortağı adayına doğru karar vermesi için ücretsiz danışmanlık hizmeti sunar.