Taşıyamadıklarımız
Taşıyamadıklarımız

Yasalarda Taşınmasının Yasak Olduğu Açık Olarak Tanımlanmış Gönderiler İGC Tarafından Kabul Edilmemektedir.

♦ 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu gereği posta tekeline giren her türlü gönderi (mektup, zarf, üzerinde haberleşme niteliğinde yazılar bulunan kartlar vs.)

♦ Tabiatları ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek, posta gönderilerine zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli maddeler ile benzeri maddeler.

♦ Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler.

♦ Afyon, morfin, kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddeler.

♦ Canlı, cansız hayvanlar.

♦ Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan posta gönderileri.

♦ İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü madde.

♦ Para, çek, senet vb. kıymetli evrak ile altın, gümüş gibi değerli taşlar ve ziynet eşyaları.

♦ Kısa sürede bozulabilecek; et, tavuk, balık, bağırsak, ham deri, mutfak yağları ve yumurta, sıvı deterjan, makine yağları, plastik ve yağlı boyalar.

♦ İnce ambalaj içinde ağır, sivri, ambalajı yırtabilecek maddeler.

♦ Mermi, boş kovan, tabanca, av tüfekleri, her türlü havalı ve ateşli silah.​

♦ Sarımsak, soğan vb. kokusu diğer gönderilere sinebilecek ürünler.

♦ Organ ve cenaze.

♦ Tütün ve tütün mamulleri.