İGC’nin Tercih Edilme Nedenleri
Tercih Nedenleri
İGC’nin Tercih Edilme Nedenleri

♦ Yasal zeminden, değerlerimizden ve etik kurallardan güç alırız.

♦ Sertifikasyon ve kalite standartlarına uygun hareket ederiz.

♦ Süreklilik arz eden, bütün personeli kapsayan, proje odaklı eğitim sistemini önemseriz.

♦ Genel kalitenin kontrol altında tutulması anlayışını esas alırız.

♦ Sadece kurumsal kargo hizmeti sunarız.

♦ Özgün ve katma değerli hizmet anlayışımız ile tanınırız.

♦ Kişisel verilerin korunması ve gizlilik ilkelerine sadakat gösteririz.

♦ Her hizmete özel proje anlayışı ile yaklaşır ve özel proje ekipleri ile yönetiriz.

♦ Müşterilerimizin hizmet ihtiyaçlarını analiz eder, iş ortağı anlayışı ile hareket ederiz.

♦ Risk öngörüsünde bulunur, risk değerlendirmesi yapar ve bu yönde tedbir alırız.

♦ İş sağlığı ve güvenliği ile çevre kurallarına riayet ederiz.

♦ Bütün sözleşmelerimizi noksansız yerine getirmek için özel çaba sarf ederiz.

♦ Nitelik, esneklik ve hızlı reaksiyon yeteneğimizle ön plana çıkarız.

♦ Hizmetlerimizi azami oranda öz mal araç, öz mal depolarımızdan ve acente/şubelerimizden istifade ile gerçekleştiririz.

♦ Çalışan aidiyetini önemseriz.

♦ Performans ölçümü (doğruluk, zaman, sürat vb.) ve geri besleme vazgeçilmez ilkemizdir.

♦ Katma değerli raporlama sisteminin yanı sıra merkezi ve hızlı arşiv sistemine sahibiz.

♦ 25 yıllık iş tecrübemizden ve ulusal/uluslararası büyük ölçekteki firmalarla iş ortaklığı yapmanın sağladığı deneyimlerden istifade ederiz.

♦ Kurumsal planlama ve uygulamalara yansıtılmış 25 Yıllık tecrübemizin verdiği özgüven ve sorumluluk duygusu ile hareket ederiz.