Arşiv Hizmeti
Arşiv Hizmeti

İGC, iş ortaklarına sunduğu her hizmete (her bir gönderiye) ilişkin ıslak imzalı belgeleri hem fiziki ortamda hem de elektronik ortamda on yıl süreyle muhafaza eder; talep edildiğinde iş ortağına sunar.