Kalite Politikası
Kalite Politikası
 
 Kalite Politikası

Inter Global Kargo,

► ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi,

► Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda verimliliği tüm süreçlerde yükseltmeyi,

► En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

► Müşteri memnuniyetini artırmak için; tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir firma olmayı,

► Teknolojik gelişmeleri takip ederek, müşterilerimize gelişen teknoloji ile hizmet sunmayı,

► Tedarikçilerle güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı,

► Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için tüm süreçlerde Liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmeyi,

► Hizmet standartlarının sürekliliği için tüm yasal mevzuat ve kanunlara uygun hareket etmeyi,

► İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

 

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

                                                                                                                         
          
                                                                                                                              Genel Müdür
                                                                                                                 Vaner KALAYCIOĞLU