Kalite Yönetimi
Kalite
Kalite Yönetimi

İGC’nin başarısında en önemli unsur;

♦ Bütün faaliyetlerde,

♦ Müşteri ve gönderi ayrımı yapılmaksızın,

♦ Her çalışanın gerçekleştirdiği bütün işlemlerde,

♦ 24 saat 365 gün süreyle “Kalitenin Kontrol Altında Tutulması” anlayışının kurumsal anlayışa dönüştürülmüş olmasıdır.

 

İGC Kalite Yönetim Birimi, hizmet sunum alanlarına ilişkin bütün ana ve alt süreçlerin;

♦ Detaylı olarak tanımlanması,

♦ Ulaşılması gereken hedeflerin somut olarak ifade edilmesi,

♦ İş akış süreçlerinin belirlenmesi,

♦ Bütün süreçlere ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,

♦ Takip edilmesi, denetlenmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi,

♦ Hizmet, personel ve birim bazlı performans ölçümlerinin gerçekleştirilmesi,

♦ Yüksek başarı ile sonuçlandırılmış dahi olsa her faaliyeti kapsamlı olarak değerlendirmek suretiyle alınması gereken derslerin ortaya konulması,

♦ Genel ve özel raporlamaların yapılması,

♦ İyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

♦ Ulaşılan sonuçların müteakip planlama ve uygulamalara yansıtılması konusunda sistematik bir yapıya sahiptir.