Temel Felsefemiz
Temel Felsefemiz

İnter Global Kargo’nun güç aldığı temel husus “Değer ve İlkeler”dir. İGC, her faaliyette “Değer” ve “İlke” bazlı hareket etmeyi esas alır.

İGC açısından “Etik Anlayış”; verilmiş bütün sözlerin yerine getirileceğini, taahhüt edilenlerin teminat altında olduğunu ifade eder.

Etik; kurala, ahlak ise davranışa işaret eder. Her İGC çalışanı kendisine verilen göreve iş ahlakı işe yaklaşır.

Hizmetlerin yürütülmesi sırasında açıklık, saydamlık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük, objektiflik ilkeleri teminat altına alınır.

İGC, etik davranış kuralları ile yasalar arasında yakın bir ilişki olduğunun bilinci ile hareket eder.

İGC’nin DEĞERLERİ

      ♦ Adil Olma

      ♦ Açıklık

      ♦ Güven

      ♦ Sorumluluk

      ♦ Saygı Duyma     

    İGC’nin İLKELERİ, ulusal ve evrensel ölçekte genel kabul görmüş; insanoğlunun tarihin derinliklerinden itibaren yüksek maliyetlerle biriktirdiği, savunduğu ve yaşatmaya çalıştığı; adalet, özgürlük, eşitlik, hürriyet, ahlak, erdem vb. ortak anlayışlardır.

    İGC MİSYONU, iş ortaklarına yasal zeminde, belirlediği değerler ve ilkeler istikametinde katma değerli lojistik hizmet sunmaktır.

    İGC VİZYONU, Kurumsal değerlerinden güç almak, teknolojiden de azami derecede istifade etmek suretiyle; iş ortakları ve diğer paydaşları açısından nitelik, hız, esneklik, ekonomi, konfor ve katma değer; toplum açısından istihdam yaratmak suretiyle yarar üretmektir.