İGC İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
İGC İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

İGC’nin en güçlü yönlerinden birini de İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) oluşturmaktadır.

İKYS; sistem oluşturma, personel kadrolarını ve ihtiyaçlarını tanımlama, personel temin etme, eğitime tabi tutma, görevlendirme, meslek içi eğitim, ölçme ve değerlendirme, ayırma/ayrılma, motivasyon sistemi gibi alt süreçleri kapsamaktadır.

İGC İKY Sistemi diğer ana fonksiyonlarla birlikte düşünülür ve senkronize bir şekilde uygulanır.

İGC’nin başarısındaki esas unsur insan kaynağıdır.

İGC, çalışan aidiyetini önemser. 

Personelin temin aşamasından itibaren gerekli süreçler çağdaş bir anlayışla işletilir.

Eğitim en önemli motivasyon unsurlarından bir olarak görülür. Çalışanlar;

♦ Genel kaliteyi yükseltmek üzere,

♦ Kadro görev yerinin gereği olarak,

♦ Proje bazlı ve bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda eğitime tabi tutulur.

İGC’de her çalışan için başarmanın hazzını yaşamak temel hedeftir.