Katma Değerli Lojistik Hizmetler
Katma Değerli Lojistik Hizmetler
 • Elleçleme

  İGC tarafından sunulan hizmetler kapsamında bütün ürünlerin/gönderilerin;

  ♦ Alım yerinde fiziksel kontrolü ve sayımı,

  ♦ İGC Lokasyonlarına transferi,

  ♦ İGC lokasyonlarında ekspertiz işlemleri,

  ♦ Niteliklerini değiştirmeden ilgili lokasyonlara yerleştirilmesi,

  ♦ Talep edilen kaplara/ambalajlara aktarılması,

  ♦ Depo içi lokasyonunun değiştirilmesi,

  ♦ Stok kontrolü,

  ♦ Uygun koşullarda muhafazası,

  ♦ Sevkiyata hazırlanması vb. işlemler gerçekleştirilir.

 • Paketleme

  Her türlü ürün/gönderi gerek depolama gerekse transfer esnasında hasar görmemesi veya prestijli bir görünüme sahip olması açısından;

  ♦ Niteliğine,

  ♦ Ölçülerine,

  ♦ Sevkiyat ve depolama özelliklerine,

  ♦ Müşteri taleplerine bağlı olarak dayanıklı ve şık görünümlü ambalaj ürünleri ile paketlenir.

 • Tasnif

  Müşteri veya tedarikçi lokasyonlarından gelen/teslim alınan her türlü ürün müşteri talepleri doğrultusunda tasnif edilmek suretiyle sonraki lojistik süreçlere hazır hale getirilir.

 • Set Oluşturma

  Müşteri veya tedarikçi lokasyonlarından gelen/teslim alınan her türlü ürün müşteri talepleri doğrultusunda sayılarak ve kontrol edilerek set/takım oluşturulur; depolama veya sevkiyatı ve alıcılara teslim işlemi set halinde gerçekleştirilir.

  Set oluşturma; farklı ürünlerin değişik sayılarda bir araya getirilerek paketlenmesi şeklinde olabileceği gibi demonte ürünlerin sevkiyat öncesinde veya son kullanım yerlerinde monte edilerek tek ürün haline getirilmesi şeklinde de hizmet sunulmaktadır.

 • POP Lojistiği ve Kurulum

  Her türlü POP ürününün, eğitimli ve deneyimli personel tarafından gerek sevkiyat öncesinde gerekse kullanım noktalarında kurulumu gerçekleştirilir. Talep doğrultusunda kullanım noktalarında demonte edilerek depolama alanlarına veya kullanılması planlanan yeni adreslere sevk edilerek bu noktalarda tekrar kurulumu gerçekleştirilir.

 • Market Kargo

  Müşteri talepleri doğrultusunda “Market Kargo” hizmeti sunulur.

 • Sağlık/İlaç Kargo

  İGC’nin en önemli uzmanlık alanlarından biri de gerek doku vb. sağlık ürünleri, gerekse sağlık sisteminde kullanılan bütün cihazların, bu cihazlarda kullanılan kitlerin ve her türlü sağlık cihazının bakım ve onarımında kullanılan parçaların ithalattan gelişlerinin kabul edilmesi, depolanması, depo yönetimi, sevkiyat, sahadan toplama ve ihracata hazırlama işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.

 • E-Ticaret

  E-Ticaret kapsamındaki ürünlerin depolanması, depo yönetimi ve gerek depodan gerekse müşterinin belirlediği lokasyonlardan esnek ve hızlı bir şekilde alıcılara ulaştırılması süreçleri nitelikli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

 • İş Ortağı Müşterilerine Sözleşme İmzalatma

  Cep telefonu, telefon hattı vb. değerli ürünler başta olmak üzere, ürünün kimlik kontrolü yapılmak suretiyle doğrudan asıl alıcıya teslim edilmesi; teslimat esnasında imzalatılması, talep edilen sözleşme vb. belgelerin hazırlanması, ürün ile eşleştirilmesi, alıcılara teslim esnasında imzalatılarak bir suretinin geri alınması, kimlik vb. belgelerin fotokopisinin alınması ve bu tür belgelerin müşterilere geri teslim edilmesi gibi bütün süreçler gerçekleştirilmektedir.

 • Kurumlara Yönelik Arşiv Hizmeti

  Kurumların arşivlerinin teslim alınması, sayılarak tasnif edilmesi, özel koşullarda depolanması, depo içi yönetimi, talep edilenlerin ilgili kişi/adreslere teslimi, yasal muhafaza süresi dolanların imhası veya transfer edilmesi vb. süreçler yasal koşullarda gerçekleştirilmektedir.

 • Sunulan Hizmete Yönelik Arşiv Hizmeti

  İGC, güçlü bir arşiv sistemine ve arşiv merkezine sahiptir. Sunulan hizmet kapsamındaki belgeler yasal mevzuatın ön gördüğü (on yıl) süreyle hem fiziksel hem de elektronik ortamda muhafaza edilmekte; talep edildiğinde hızlı bir şekilde ilgili adreslere gönderilmektedir.