Taşıma Kuralları
Taşıma Kuralları

Yasal mevzuat gereğince kargonuzu teslim ederken veya teslim alırken, “T.C Kimlik No” ve ticari gönderiler için “Vergi Numarası” bilgisinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındadır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 45’inci Maddesi 2’ncı bendi gereğince “gönderici kendi adres ve kimlik bilgilerini tam ve doğru olarak kargo şirketlerine bildirmek zorundadır”, madde 43/12’ye göre ise “kargo şirketleri gönderiyi teslim ederken alıcının kimlik bilgilerini almak ve kaydetmekle yükümlüdür.”

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun:

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 09.01.2008 tarihi ve 26571 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelikte kargo şirketleri de kimlik tespiti yapmak zorunda olan yükümlüler arasında sayılmış; göndericinin ve alıcının T.C kimlik numarası ve/veya Vergi numarası ile birlikte kimlik bilgilerinin alınması ve kaydedilmesi zorunluluğu getirilmiştir.