İGC Ana Politika ve Genel Prensipleri
İGC Ana Politika ve Genel Prensipleri

ANA POLİTİKA

Bütün faaliyetlerin;

♦ İGC’nin misyonu, vizyonu, değerleri ve etik kuralları doğrultusunda,

♦ Yasal zeminde,

♦ Müşterilerin hak ve hukukunu ve hizmet standartlarını önceleyen doğrultuda,

♦ İGC’nin kurumsal kimliğine ve itibarına sürekli katkıda bulunacak şekilde,

♦ Hizmet standartlarını ve hedeflerini her geçen gün yükseltecek anlayışla,

♦ Kurum-Çalışan beklentilerini dengeleyecek tarzda,

♦ Çağdaş yönetim ikliminin esas alınması suretiyle yürütülmesi esastır.

    

GENEL PRENSİPLER

♦ Kurumsal, sistemik ve kapsayıcı yaklaşıma sahip,

♦ Mevcut ve muhtemel koşullar doğrultusunda büyümeyi esas alan,

♦ Özgün yapının yanında, yeterli esnekliği de hedefleyen,

♦ Rasyonel analitik yöntemlerin uygulandığı,

♦ Bütün parametrelerin ve bileşenlerin dahil edildiği, (çalışanlar, müşteriler vb. dahil),

♦ Bütün sistem ve süreçlerin analiz edildiği,

♦ Sağlıklı durum tespiti ve detaylı girdiye açık,

♦ Yasal zeminden, değerlerden ve etik kurallardan güç alan,

♦ Sonuçları değil, süreçleri yönetmeyi benimseyen, (izleme, takip, kontrol, koordinasyon, katkı, yönlendirme, destekleme, rapor, risk ve tehditleri ortadan kaldırma, sürpriz sonuçları engelleme vb.),

♦ Teori ile pratik uyumunu; teori ile pratiğin sürekli olarak birbirini beslediği yaklaşımı esas alan,

♦ Süreklilik arz eden bir yönetim organizasyonu anlayışı esas alınmaktadır.